EĮ skaičius iki gegužės 23 d. 2015m. 2016m. Pokytis
Eismo įvykių skaičius
 22
12
-65%
Žuvo ( EĮ metu)
 7
2
-78%
Sužeista ( EĮ metu)
30
13
-70%

 

 

Išduoto atestato Nr.1282 suteikta teise, įmonė atlieka susisiekimo komunikacijų: valstybinės ir vietinės reikšmės kelių, gatvių, tiltų, pėsčiųjų ir dviračių takų statybos ir remonto darbus, rengia šių komunikacijų projektus.

Pastoviai plečiamas ir modernizuojamas kelių technikos parkas bei mažosios mechanizacijos priemonės leidžia kokybiškai ir operatyviai panaudoti sukauptas barstymo medžiagas šalinant keliuose slidumus žiemos metu. Įmonės keliuose yra įdiegtas ir plečiamas automobilių kelių oro sąlygų informacinės sistemos (KOSIS) tinklas.

Pagrindinė įmonės veikla - valstybinės reikšmės kelių, tiltų bei kitų
kelio statinių nuolatinė priežiūra. Šiuo metu įmonei priklauso 2,5 tūkst.
kilometrų valstybinės reikšmės kelių, 110 tiltų.