Pastoviai plečiamas ir modernizuojamas kelių technikos parkas bei mažosios mechanizacijos priemonės leidžia kokybiškai ir operatyviai panaudoti sukauptas barstymo medžiagas šalinant keliuose slidumus žiemos metu. Įmonės keliuose yra įdiegtas ir plečiamas automobilių kelių oro sąlygų informacinės sistemos (KOSIS) tinklas.

Įmonėje dirbantys aukštos kvalifikacijos specialistai, naudodami modernius geodezinius matavimo prietaisus, pasitelkdami kelių projektavimo programinę įrangą, sėkmingai plečia projektavimo darbus. Pagal parengtus projektus modernizuojami įmonei priklausantys keliai ir kelių statiniai.

Išduoto atestato Nr.1282 suteikta teise, įmonė atlieka susisiekimo komunikacijų: valstybinės ir vietinės reikšmės kelių, gatvių, tiltų, pėsčiųjų ir dviračių takų statybos ir remonto darbus, rengia šių komunikacijų projektus.

Pagrindinė įmonės veikla - valstybinės reikšmės kelių, tiltų bei kitų
kelio statinių nuolatinė priežiūra. Šiuo metu įmonei priklauso 2,5 tūkst.
kilometrų valstybinės reikšmės kelių, 110 tiltų.