Atestuoti darbuotojai

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Specialybė, išsilavinimas

Pareigos

Atestatu įgyta teisė

Atestato  Nr.

1

Rimvidas Leonavičius

Aukštasis, statybos inžinerijos bakalauro laipsnis

Techninio ir projektų rengimo skyriaus viršininkas

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai. Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo.

30950

2

Dalia Butkienė

Aukštasis, inžinierė statybininkė – kelininkė

Techninio ir projektų rengimo skyriaus inžinierė

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas.
Statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai.
Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

24567

3

Jolanta Grikepelienė

Aukštasis, inžinierė statybininkė – kelininkė

Kelių inžinierė

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovės ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovės pareigas.
Statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai.
Projekto dalys: konstrukcijų, saugaus eismo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

14890

4

Lina Gaidytė

Aukštasis, statybos inžinierė

Techninio ir projektų rengimo skyriaus inžinierė

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovės ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovės pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai.

35812

5

Vigandas Žilėnas

Aukštasis, inžinierius statybininkas

Utenos KT viršininkas

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.
Statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai.

3457

6

Albinas Ančius

Aukštasis, statybos inžinerijos magistro laipsnis

Utenos KT inžinierius

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai.

24861

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai

7

Valdas Maniušis

Aukštasis, statybos inžinerijos bakalauro laipsnis

Utenos KT meistras

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovopareigas.                Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai.

35519

8

Rimantas Vizbaras

Aukštasis, inžinierius kelininkas

Anykščių KT inžinierius

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.
Statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai.

8195

9

Vaiduolis Taraškevičius

Aukštasis, inžinierius statybininkas – kelininkas

Ignalinos KT viršininkas

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.
Statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai.

20875

10

Gintaras Bagdonas

Aukštasis, inžinierius statybininkas – kelininkas

Ignalinos KT inžinierius

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo pareigas
Statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai.
Projekto dalys: konstrukcijų, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

24569

11

Alfonsas Andrušonis

Aukštasis, kelių inžinierius

Zarasų KT inžinierius

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas
Statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai.

32708

12

Linas Leipus Aukštasis, aplinkos inžinerijos magistro laipsnis Molėtų KT vyresnysis meistras Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai. 35372

13

Žydrūnas Vengelevičius

Aukštasis, statybos inžinerijos magistro laipsnis

Molėtų KT inžinierius

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas
Statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai.

20965

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovo ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas
Statinių grupės: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai.

21623

Atnaujinta: 2017. 08. 02