Ignalinos kelių tarnyba

Šiuo metu Ignalinos KT dirba 48 darbuotojai.

Tarnyba prižiūri 413,402 km krašto reikšmės ir 389,339 km rajoninės reikšmės kelių, bei 35 tiltus, kurių bendras ilgis 885 m.

Ignalinos kelių tarnybos kontaktai:

 1

Viršininkas

Vaiduolis Taraškevičius

8 386 52042

faks. 8 386 53409

v.taraskevicius@urk.lt

 2

Inžinierius

Gintaras Bagdonas

8 386 53400

g.bagdonas@urk.lt

 3

Technikė

Miglė Grušnienė

8 386 53409

m.grusniene@urk.lt

 4

Apskaitininkė 

Vitalija Mačiulytė

8 386 53503

v.maciulyte@urk.lt

 5

Dispečerė

Sandra Šimonienė

8 386 52042

s.simoniene@urk.lt

 6

Vyresnysis  mechanikas

Algirdas Gudonis

8 386 54355

a.gudonis@urk.lt

 7

Mechanikas

Juozas Cicėnas

8 386 54355

j.cicenas@urk.lt

 8

Specialistas

Vygandas Dilys

8 386 53409

v.dilys@urk.lt

 9

Vyresnysis  meistras

Vidmantas Mikučionis

8 386 51731

 -

 10

Vyresnysis meistras

Vytautas Pauliukevičius

8 386 71731

v.pauliukevicius@urk.lt

 11

Meistras

Algirdas Šileikis

8 386 54355

 -

 12

Meistras

Vytautas Cicėnas

8 386 54355

 -

 

Ignalinos KT kelių schema.

 

Ignalinos KT kelių sąrašas.

Atnaujinta: 2017. 08. 02