Kelių tarnybos

VĮ „Utenos regiono keliai“ gamybiniai padaliniai

Kiekvienas įmonės padalinys (kelių tarnyba) turi savo gyvavimo ištakas, veiklos istoriją, įvairių vadovų ir darbuotojų kolektyvų indėlį kelių atkūrimo ir jų tobulinimo laikotarpiais.

Utenos kelių ruožas (KER) įsteigtas Vyriausiosios kelių valdybos įsakymu 1945 m. gegužės 28 d. Pirmuoju ruožo viršininku paskirtas V. Širka. Pirmųjų įsteigto Utenos KER darbų sūkuryje sėkmingai darbavosi patyrę Nepriklausomos Lietuvos kelininkai: meistrai D. Matelis, J. Didžiapetris, vėlesnės kartos specialistai inžinierius P. Gadliauskas, vyr. inžinierius B. Petkevičius, mechanikas L. Mazūronis, darbų vadovai L. Skardžius, V. Masionis, meistrai J. Petrošius, V. Maluiška.

Zarasų kelių ruožas (KER) įsteigtas 1945 m. rugsėjo 1d. kuriam vadovavo Juozas Dubonis. Greta eilės vėlesnių vadovų bendrus sumanymus padėjo įgyvendinti daug metų atidavę keliams techninio skyriaus viršininkas J. Denafas, meistras A. Šukelis, mechanikas R. Jankevičius, dabartinis ilgametis padalinio vadovas V. samuolis ir kiti.
Anykščių KER, įsteigto 1965 m. sausyje, pirmuoju viršininku paskirtas A. Klivečka. Pirmieji žymesni  darbai prasidėjo rekonstruojant kelius Troškūnai - Panevėžys, Beržinė-Anykščiai. Išplėstoje teritorijoje pradėta kurti nuosava gamybinė bazė. 1979 m. pastatytos naujos gamybinės buitinės patalpos ir mechaninės dirbtuvės. Daug dirbta taisant rajoninius kelius, tvarkant prievažas į rajono istorinius objektus, paminklus.

Ignalinos KER įsteigtas 1964 m. kurio viršininku buvo paskirtas S. Skorupskis. Po 1989 m. buvo pastatyta  Gudiškių asfaltbetonio bazės, pateikta pirmoji asfaltbetonio produkcija. Nemažai kūrybinės minties įdėta organizuojant karjeruose žvyro perdirbimą, konstruojant technologines linijas. Šiuose darbuose nemažą indėlį paliko meistrai A. Lužys, J. Čipkus ir daugelis kitų. Daug padaryta tiesiant, rekonstruojant, prižiūrint valstybinius kelius, kuriais dabar į gražias Ignalinos apylinkes galima nuvažiuoti savaitgaliui ar atostogauti.

Molėtų KER įsteigtas 1964 m., ruožo vadovu buvo paskirtas Adolfas Pacevičius. Pradžioje priežiūrai priskirta 119 km kelių – ilgis lyg ir nedidelis. Tačiau tuometinėmis sąlygomis dar tik formuojamam kolektyvui, neturint reikiamų gamybos priemonių, šiuos kilometrus taisyti, rekonstruoti ir prižiūrėti buvo sudėtinga. Prireikė daug metų, kol pasiekta tai, ką turi dabartinė Molėtų kelių tarnyba: atitinkančią jos poreikius gamybos bazę, mechanizmus, įrangą, karjerus ir žmones, pajėgiančius prižiūrėti jau ne 119, o 481 kilometrą kelių. Daug triūso įdėjo prižiūrėti kelius ir juose visą darbingą amžių dirbo kelio meistrai broliai Jonas ir Vytautas Rubikai, P. Vengelevičius, greiderininkai  J. Zlatkauskas ir S. Bareikis, vyriausiasis mechanikas V. Vižinis ir daugelis kitų.
Atnaujinta: 2015. 08. 18